Самбірська

районна державна адміністрація

 

 

40. Стара Сіль - об’єкти, пов’язані з нафтовою промисловістю

41. Старий Самбір і околиці - діюче обладнання та об’єкти нафтової промисловості

Інші пам’ятки

 80. Хирів - єзуїтський колегіум, синагога

81. Старий Самбір - давній комплекс з костелом св. Миколи, кіркут

82. Самбір – костел Усікновення Івана Хрестителя (ХVІст.) - місце заручин Марини Мнішек та Лжедмитрія І, монастир Бригідок (ХVІІст.), міська ратуша (ХVІІст.), краєзнавчий музей "Бойківщина", костел Бернардинів (сьогодні органний зал), церква Різдва Пресвятої Богородиці (початок ХVІІІст.) з чудотворною іконою Самбірської Богоматері та мощами Святого Валентина, будинок повітового суду, сьогодні – Соціально - гуманітарний Факультет Дрогобицького Університету, залишки оборонних мурів (ХV-ХVІст.)

83. Берестяни – місце народження єпископа Івана Снігурського, декана теологічного факультету Віденського Університету

40. Old Salt - objects associated with the oil industry

41. Old Sambor and surroundings - existing equipment and facilities of the oil industry

Other attractions

80. Khyriv - Jesuit college, synagogue

81. Old Sambor - old complex with the Church of St. Nicholas Kirkut

82. Sambor - Church of the Beheading of John the Baptist (HVIst.) - Marina Mniszek place of engagement and False Dmitry I, brygidkas Monastery (XVII century.), City Hall (XVII century.) Museum "Boykivshchyna" Bernardine Church (now the organ hall), the church Nativity of the Blessed Virgin Mary (beginning HVIIIst.) Sambor miraculous icon of the Virgin and St. Valentine's relics, the county court house today - Social - Humanities Faculty of the University of Drohobych, the remains of defensive walls (XV-HVIst).

83. birch - the birthplace of Bishop John Snihurskoho, dean of the Theological Faculty of the University of Vienna

84. Чуква – музей історії національно-визвольних змагань

85. Рудки – костел  (ХVІІ ст.) – святилище Пресвятої Богородиці Судецької з каплицею Фредрів, у підземеллях якого похований Олександр Фредро, міська ратуша ( ХVІІст.), пам’ятники Тарасу Шевченку та Івану Франку

86. Кульчиці - пам’ятник Петру Сагайдачному, гетьману війська Запорізького, музей гетьмана Сагайдачного та героя Відня Юрія Кульчицького, церква св. Флори та Лавра

87. Велика Озимина - пам’ятний знак рідним українського письменника Івана Франка прадіду Теодору, діду Івану, батькові Якову, які народилися та проживали в Озимині

84. Chukva - Museum of the History of national liberation movements

85. Rudky - Church (XVII century.) - Sanctuary of the Blessed Virgin Fredro Sudetskoyi the chapel, which is buried in the dungeons of Alexander Fredro, City Hall (XVII century.), The monuments to Taras Shevchenko and Ivan Franko

86. Kulchytsi - a monument to Peter Sagaidachnogo hetman of Zaporozhye, Museum of Hetman Sagaidachnogo hero of Vienna and George Kulczycki, Chiesa. Flora and Lavra

87. Much of winter - a memorial native Ukrainian writer Ivan Franko grandfather Theodore, grandfather Ivan, father, Jacob, who were born and lived in winter wheat

Канал не знайдено

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 608 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua