Самбірська

районна державна адміністрація

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА____________________                 

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Розробник:

Затверджую:

Начальник відділу містобудування та архітектури Самбірської районної державної адміністрації

________________ І.С.Когут

Перший заступник голови Самбірської районної державної адміністрації

____________________ Б. М. Сенейко

 

«____»______________20____р.

«____»______________20____р.

 

 

1.

Суб"єкт надання

адміністративної

послуги

Відділ містобудування та архітектури Самбірської районної державної адміністрації 81400, м. Самбір, вул. Мазепи,8, (0236) 6-12-11 Графік роботи:

понеділок-четвер з 9:00 до 18:12;

пятниця з 9:00 до 17.00;

обідня перерва 13:00 до 13:45.

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Замовник звертається із заявою до відділу містобудування та архітектури Самбірської районної державної адміністрації. До заяви додаються:

- копія документа, що посвідчує особу (паспорт, з якого встановлюється громадянство, прізвище, імя, по батькові, місце реєстрації);

- копія нотаріально завіреного доручення особі на право представляти інтереси зацікавленої особи щодо отримання будівельного паспорта (при необхідності);

- нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою;

- ситуаційний план (схема) щодо місця знаходження земельної ділянки (у довільній форму);

- викопіювання з топографо-геодезичного плану масштабу 1:2000;

- кадастрова довідка з містобудівного кадастру ( у разі наявності);

- черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру) – за умови відсутності містобудівного кадастру;

- фотофіксація земельної ділянки (з оточенням).

 

 

 

-       містобудівний розрахунок х техніко-економічними показниками запланованого обєкта будівництва.

-       висновки про геолого-гідрологічні умови земельної діянки для ведення будівництва, виконані ліцензованою організацією з урахуванням нормативних документів на териорріях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (райони зі сейсмічністю 6 балів та вище) (у разі потреби);

-       висновок управління охорони історичного середовища щодо можливості та умов здійснення містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень на території історичного ареалу населеного пункту (у разі потреби);

-       технічні умови на інженерне забезпечення обєкта (за наявності);

У разі відсутності документів на право землекористування (при реконструкції обєктів) містобудівні умови та обмеження можуть надаватися без цих документів.

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати

(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Безоплатно.

4.

Строк надання

адміністративної

послуги

Протягом 7 робочих днів з дати реєстрації заяви

 

5.

Результат надання

адміністративної

послуги

Містобудівні умови та обмеження  земельної ділянки.

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Через адміністратора центру надання адміністративних послуг або поштове відділення (листом).

 

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання

адміністративної

послуги

Ст. 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 07.07.2011 № 109, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 року за № 912/19650


ТЕХНОЛОГІЧНАКАРТКА

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Розробник:

Затверджую:

Начальник відділу містобудування та архітектури Самбірської районної державної адміністрації

________________ І.С.Когут

Перший заступник голови Самбірської районної державної адміністрації

____________________ Б. М. Сенейко

 

«____»______________20____р.

«____»______________20____р.

 

1.

Етапи опрацювання звернення про надання

Порядок розгляду

Термін

розгляду

 

адміністративної

послуги

1. Реєстрація звернення про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки адміністратором та передається до відділу містобудування та архітектури.

1 день

 

 

2.Фахівцем відділу містобудування та архітектури визначається відповідність намірів забудови земельної ділянки чинній вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, з виїздом на місце за необхідності.

2 дні

 

 

3 Фахівцем відділу містобудування та архітектури готуються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки або лист про відмову у їх наданні

1 день

 

 

4. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки підписуються керівником відділу - головним архітектором району.

1 день

 

 

5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки реєструються в журналі реєстрації та передаються адміністратору Центру.

1 день

 

 

6. Адміністратор реєструє результат надання адміністративної послуги та передає заявнику.

1 день

2.

Відповідальна посадова особа

Начальник відділу містобудування та архітектури Самбірської районної державної адміністрації.

3.

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення).

Відділ містобудування та архітектури Самбірської районної державної адміністрації

4.

Строки виконання етапів (дії, рішення).

Протягом 7 робочих днів з дати реєстрації заяви

 

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua