Самбірська

районна державна адміністрація

ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. голови районної державної                              Заступник начальника управління

адміністрації                                                               праці та соціального захисту ______________  І.Пікулицький                               населення

_________________2013 р.                                       ____________ Н. Черевична

 М.П.                                                                            __________________2013 р.

                                                                                            М. П.

 

ІНФОРМАЦІЙНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

«Призначення та виплата житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»,яканадаєтьсявідділомсоціальних допомог та компенсацій управлінняпрацітасоціальногозахистунаселенняСамбірськоїрайонноїдержавноїадміністрації

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

81400 Львівська обл.Самбірський р-н

м. Самбір вул.Мазепи,8

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги  

Понеділок-четвер – 9.00 – 18.00

п’ятниця – 9.00 – 16.45

обідня перерва – 13.00 – 13.45

3

Телефон/факс ,

адреса електронної  пошти суб’єкта адмін. послуги

(032-36) 3-44-58

mail: ssoczahyst@mail.ru

 

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

4

Закони України

-

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова  від 22.10.95  № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адмін.послуги

Звернення громадянина, відповідність його статусу

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмін.послуги

 

1. Заява

2. Паспорт

3. Ідентифікаційний номер

4. Довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні

5. Довідки про доходи кожного зареєстрованого у житловому приміщенні

6. Декларація про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні

7. Довідки з організацій, що надають житлово-комунальні послуги.

8. Копія трудової книжки ( для непрацюючих )

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмін.послуги

Особисто, через законного представника

11

Платність (безоплатність) надання

адмін. послуги

Безоплатно

12

Строк надання

адміністративної послуги

10 днів

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні

адмін. послуги

- Відсутність повного пакету документів

- В складі сім’ї є працездатні особи, які не працюють, не служать, не навчаються. У власності сім’ї є  більше 1 житлового приміщення за умови, що загальна площа  житла перевищує встановлені норми, більше 1 транспортного  засобу. Придбання житлового приміщення менш ніж за рік до місяця звернення за житловою субсидією. Звернення особи, яка зареєстрована в будинку, але не є уповноваженим власником житла.

14

Результат надання

адмін. послуги

Виплата  субсидії

15

Способи отримання відповіді (результату)

Заявнику відправляється повідомлення з інформацією про вид, строки та суми призначеної  субсидії

16

Примітка

-

       

 

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua