Самбірська

районна державна адміністрація

ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. голови районної державної                              Заступник начальника управління

адміністрації                                                               праці та соціального захисту ______________  І.Пікулицький                               населення

_________________2013 р.                                       ____________ Н. Черевична

 М.П.                                                                            __________________2013 р.

                                                                                            М. П.

                                                                                                                           

 

ІНФОРМАЦІЙНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

«Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами, зумовленими похованням інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів, осіб , які не мають права на пенсію, та інвалідів», яканадаєтьсявідділомсоціальних допомог та компенсацій управлінняпрацітасоціальногозахистунаселенняСамбірськоїрайонноїдержавноїадміністрації

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

81400 Львівська обл.Самбірський р-н

м. Самбір вул.Мазепи,8

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги  

Понеділок-четвер – 9.00 – 18.00

п’ятниця – 9.00 – 16.45

обідня перерва – 13.00 – 13.45

3

Телефон/факс ,

адреса електронної  пошти суб’єкта адмін. послуги

(032-36) 3-44-58

mail: ssoczahyst@mail.ru

 

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

Закон України „Про звернення громадян”

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади

 -

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адмін.послуги

Звернення громадянина особисто  або через законного представника

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмін.послуги

 1.Заява;

 2.Оригінали та копії:

- паспорта заявника;

- ідентифікаційного коду заявника;

- свідоцтва про смерть;

4.Довідка з сільської ради, яка підтверджує факт поховання померлого заявником та проживання заявника разом з померлим;

5. Довідка про смерть з сільської ради;

6.Довідка з Пенсійного фонду (у разі смерті інваліда з дитинства);

7. Соціальний рахунок у відповідних банківських установах

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмін.послуги

Особисто, через законного представника

11

Платність (безоплатність) надання

адмін. послуги

Безоплатно

12

Строк надання

адміністративної послуги

10 днів

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні

адмін. послуги

Відсутність повного пакету документів

14

Результат надання

адмін. послуги

Виплата допомоги

15

Способи отримання відповіді (результату)

Заявнику виплачується допомога через установи банків або відділення зв'язку

16

Примітка

-

       

 

 

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua