Самбірська

районна державна адміністрація

ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о голови районної державної                               Заступник начальника управління

адміністрації                                                               праці та соціального захисту ______________  І.Пікулицький                               населення

_________________2013 р.                                       ____________ Н. Черевична

 М.П.                                                                            __________________2013 р.

                                                                                            М. П.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

«Призначення державної соціальної допомоги по вагітності і пологах »,яка надається відділом соціальних допомог та компенсацій управління праці та соціального захисту населення

Самбірської районної державної адміністрації

 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

81400 Львівська обл.Самбірський р-н

м. Самбір вул.Мазепи,8

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги  

Понеділок-четвер – 9.00 – 18.00

п’ятниця – 9.00 – 16.45

обідня перерва – 13.00 – 13.45

3

Телефон/факс ,

адреса електронної  пошти суб’єкта адмін. послуги

(032-36) 3-44-58

mail: ssoczahyst@mail.ru

 

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закони України „Про Державний бюджет України”;

Закон України „Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”;

Закон України „Про звернення громадян”;

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям»

 

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова від 27.12.2001р. за №1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 -

7

Акти місцевих органів виконавчої влади

 -

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адмін.послуги

Звернення громадянина особисто  або через законного представника

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмін.послуги

1. Заява матері;

2. Довідка з місця проживання про те, що жінка не працює (не служить, не навчається), трудова книжка (при наявності);

3. Довідка медичного закладу для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового  державного соціального страхування встановленого зразка;

4. Довідка з місця навчання про те, що припинена виплата степендії, якщо жінка навчається (при необхідності);

5. Довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна ( при необхідності);

6. Довідка про те що перебувають (не перебувають) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасового втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням для жінок, які є фізичними особами – підприємцями. 

7. Паспорт;

8. Ідентифікаційний код;

9. Соціальний рахунок у відповідних банківських установах

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмін.послуги

Особисто, через законного представника

11

Платність (безоплатність) надання

адмін. послуги

Безоплатно

12

Строк надання

адміністративної послуги

10 днів

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні

адмін. послуги

Відсутність повного пакету документів

14

Результат надання

адмін. послуги

Виплата допомоги

15

Способи отримання відповіді (результату)

Заявнику виплачується допомога через установи банків або відділення зв'язку

16

Примітка

-

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua