Самбірська

районна державна адміністрація

ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о голови районної державної                               Заступник начальника управління

адміністрації                                                               праці та соціального захисту ______________  І.Пікулицький                               населення

_________________2013 р.                                       ____________ Н. Черевична

 М.П.                                                                            __________________2013 р.

                                                                                            М. П.

 

ІНФОРМАЦІЙНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

«Встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та видача посвідчення»,яканадаєтьсясектором з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС управлінняпрацітасоціальногозахистунаселенняСамбірськоїрайонноїдержавноїадміністрації

 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

81400 Львівська обл.Самбірський р-н

м. Самбір вул.Мазепи,8

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги  

Понеділок-четвер – 9.00 – 18.00

п’ятниця – 9.00 – 16.45

обідня перерва – 13.00 – 13.45

3

Телефон/факс ,

адреса електронної  пошти суб’єкта адмін. послуги

(032-36) 3-44-58

mail: ssoczahyst@mail.ru

 

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України « Про Закон України «Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку видачі посвідчень особам, які постраждаливнаслідок Чорнобильської катастрофи” від 20.01.97 № 51

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади

 -

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адмін.послуги

Звернення громадянина особисто, через законного представника

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмін.послуги

При первинному зверненні для учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на підставі одного з таких документів

1.Оригінал та копія паспорту.

2. Посвідчення про відрядження в зону відчуження.

3.Військовий квиток і довідка командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження.

4.Довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту)

5. Фото 3х4

Для потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи

1.Оригінал та копія паспорту.

2.Довідка (додаток №3або №4 або №5 або №6 або № 7 ) про термін проживання, навчання або роботи на територіях зон забруднення.

3. Фото 3х4

Для встановлення статусу  постраждалого І категорії

1. Оригінал посвідчення, яке було до встановлення групи інвалідності.

2. Оригінал та копія паспорту.

3. Експертний висновок про захворювання, яке пов”язане з виконанням робіт по ліквідації

наслідків аварії на ЧАЕС або впливом аварії.

4. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності, яка пов”язана з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або впливом аварії.

5. Фото 3х4

В зв”язку з проходженням  медогляду (заміна вкладки до посвідчення категорії 1А):

1. Копія посвідчення категорії 1А з попередньою вкладкою

2. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності

3. Оригінал та копія паспорту

Видача дублікату посвідчення в зв”язку із зміною прізвища:

1. Посвідчення, яке потребує заміни в оригіналі

2. Оригінал та копія паспорту

3. Оригінал та копія свідоцтва про шлюб

4. Фото 3х4

Встановлення статусу вдови (вдівця) у разі смерті постраждалого, смерть якого пов”язана з наслідками аварії на ЧАЕС:

1. Експертний висновок про зв”язок смерті постраждалого з наслідками аварії на ЧАЕС

2. Посвідчення померлого постраждалого

3. Копія свідоцтва про смерть

4. Копія свідоцтва про шлюб

5. Оригінал та копія паспорту вдови (вдівця)

6. Довідка про склад сім”ї та прописку.

7. Фото 3х4 (вдівця)

Видача дублікату посвідчення в зв”язку з його псуванням:

1. Посвідчення, яке потребує заміни

2. Оригінал та копія паспорту

3. Копія зіпсованого посвідчення

4.Фото 3х4

Видача дублікату посвідчення в зв”язку з втратою:

1. Копія втарченого посвідчення

2. Оригінал та копія поспорту

3. Об”ява в місцеву газету

4. Довідка зі столу знахідок

5. Фото 3х4

Для визначення статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

– видачі посвідчення категорії 3Б:

1. Довідка №5 про період проживання на радіоактивно-забрудненій території.

2. Оригінал та копія поспорту.

3. Фото 3х4

Для встановлення дитині статусу постраждалої – видача посвідчення серії “Д”

1. Оригінал та копія паспорту матері або батька.

2. Оригінал та копія посвідчення батька (або матері), які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорії

3. Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини

4. Оригінал та копія свідоцтва про шлюб (за необхідністю).

 

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмін.послуги

Особисто, через законного представника

11

Платність (безоплатність) надання

адмін. послуги

Безоплатно

12

Строк надання

адміністративної послуги

10 днів

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні

адмін. послуги

Відсутність повного пакету документів

14

Результат надання

адмін. послуги

Видача посвідчення відповідної категорії, вкладки або дублікату посвідчення

 

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особистоабо уповноваженою особою при надходженні посвідчення з Департаменту соціального захисту

16

Примітка

-

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua