Самбірська

районна державна адміністрація

ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о голови районної державної                               Заступник начальника управління

адміністрації                                                               праці та соціального захисту ______________  І.Пікулицький                               населення

_________________2013 р.                                       ____________ Н. Черевична

 М.П.                                                                            __________________2013 р.

                                                                                            М. П.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

«Виплата компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу»,яка надається управлінням праці та соціального захисту населенняСамбірської районної державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

81400 Львівська обл.Самбірський р-н

м. Самбір вул.Мазепи,8

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги  

Понеділок-четвер – 9.00 – 18.00

п’ятниця – 9.00 – 16.45

обідня перерва – 13.00 – 13.45

3

Телефон/факс

адреса електронної  пошти суб’єкта адмін. послуги

(032-36) 3-44-58

mail: ssoczahyst@mail.ru

 

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

4

Закони України

Стаття 102 Бюджетного кодексу України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова №189 від 22.02.2006 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме»

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 "Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" ( із змінами) , від 23 квітня 2012 року № 356 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам " ( із змінами), від 27 червня 2012 року № 608 «Про забезпечення  твердим пічним побутовим паливом осіб, які мають право на його отримання згідно із статтею 48 Гірничого закону України»

7

Акти місцевих органів виконавчої влади

 -

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адмін.послуги

Звернення громадянина особисто  або через законного представника

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмін.послуги

- Заява;

 - Паспорт;

 - Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

- Підтверджуючі документи для встановлення відповідного статусу;

- Довідки сільської ради про склад сімї та про те, що пільговик користується у помешканні  твердим  паливом та скрапленим газом (оригінал)

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмін.послуги

Особисто, через законного представника

11

Платність (безоплатність) надання

адмін. послуги

Безоплатно

12

Строк надання

адміністративної послуги

 

Протягом календарного року

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні

адмін. послуги

Відсутність повного пакету документів

14

Результат надання

адмін. послуги

Виплата компенсації

15

Способи отримання відповіді (результату)

Заявнику виплачується компенсація через відділення зв'язку

16

Примітка

-

       

 

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua