Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«30» грудня 2022 року Самбір № 86

Про затвердження плану роботи

Самбірської районної державної

адміністрації на 2023 рік

На виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 9 Регламенту Самбірської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 1 квітня 2020 року № 79, з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації

З О Б О В ’ Я З У Ю:

  1. Затвердити план роботи Самбірської районної державної адміністрації на 2023 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова   Іван ІЛЬЧИШИН

 

 

Завізували:

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «30» грудня 2022 року № 86

 

ПЛАН РОБОТИ
Самбірської районної державної адміністрації на 2023 рік

№ з/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади тощо

1.

Підготовка аналітичних матеріалів з питань соціально-економічного розвитку району

З метою аналізу економічної ситуації в районі

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

2.

Моніторинг та підготовка інформації про хід виконання заходів в межах впровадження державних та обласних програм в районі

З метою аналізу економічної ситуації в районі

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

3.

Моніторинг стану забезпечення пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху на території району

З метою покращення надання пасажирських послуг

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

4.

Моніторинг показників заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат на території району

З метою контролю за виплатою зарплати та погашенням заборгованості

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

5.

Моніторинг виконання Програми сприяння зайнятості населення у 2023 році на території району

З метою сприяння зайнятості населення

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

6.

Аналіз рейтингових показників оцінки соціально-економічної діяльності району

З метою аналізу економічної ситуації в районі

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

7.

Моніторинг роботи агропромислового комплексу на території району

З метою належної роботи агропромислового комплексу

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

8.

Аналіз стану виконання заходів охорони навколишнього середовища та діяльності суб’єктів лісового господарства на території району

З метою збереження та охорони навколишнього середовища

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

9.

Аналіз заходів з підготовки та проходження підприємствами житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період

З метою прийняття ефективних управлінських рішень

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

10.

Упорядкування обліку юридичних осіб на території району

З метою налагодження обліку юридичних осіб

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

11.

Аналіз діяльності підприємств житлово-комунального господарства району

З метою прийняття ефективних управлінських рішень

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

12.

Моніторинг проблемних питань соціально-економічного розвитку району

З метою окреслення та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку району

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

13.

Підготовка інформації щодо впровадження заходів з енергоефективності на території району

З метою моніторингу стану впровадження енергоефективних заходів

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

14.

Аналіз стану дорожньої інфраструктури на території району

З метою прийняття ефективних управлінських рішень

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

15.

Актуалізація стану залучення інвестицій на території району

Залучення інвестицій в економіку району

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

16.

Аналіз проведення посівної кампанії та збору урожаю агропромисловими господарствами району

З метою узагальнення даних

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

17.

Проведення роботи щодо організації надання соціальних послуг на території району запроваджених системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

На виконання листа Мінсоцполітики від 22.06.2020 року № 8931/0/2-20/29

01.01.-31.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

18.

Участь у підготовці матеріалів щодо здійснення інформаційно-пропагандистської, рекламної та видавничої діяльності у галузі туризму та відпочинку на території району

Пропаганда та популяризація Самбірського району як туристичного регіону

01.01.-31.03.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

19.

Участь у розробці нових туристично-екскурсійних маршрутів територією району

Розширення мережі туристичних маршрутів

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

20.

Забезпечення проведення моніторингу та аналізу виконання показників вакцинації в районі

З метою контролю за проведенням вакцинації на території району

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Г. Квашеняк

21.

Моніторинг створення та функціонування мережі профільних ліцеїв

На виконання Закону України «Про освіту»

01.01.-31.03.2023

П. Грабський
Г.Квашеняк

22.

Ведення ЄІАС «Діти» - банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів на території району

З метою створення Єдиної Всеукраїнської бази даних дітей

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

23.

Надання висновків кандидатам в усиновлювачі про можливість бути усиновлювачами та доцільність або недоцільність усиновлення дітей на території району

З метою покращення становища дітей

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

24.

Проведення обстеження умов  проживання та виховання усиновлених дітей на території району

З метою забезпечення контролю за умовами проживання та виховання дітей

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

25.

Організація роботи по формуванню районного бюджету на 2023 рік

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.01.-31.01.2023

В. Турик
Н. Гошман

26.

Формування та затвердження розпису доходів і видатків районного бюджету на 2023 рік з помісячним його розподілом

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України

01.01.-15.01.2023

В. Турик
Н. Гошман

27.

Проведення щоденного моніторингу виконання дохідної частини районного бюджету

З метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

28.

Аналіз виконання дохідної та видаткової частин бюджету району

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

29.

Проведення фінансування районних, обласних програм, бюджетних установ районного бюджету

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

30.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

31.

Опрацювання договорів про міжбюджетні трансферти щодо передачі коштів між місцевими бюджетами району та обласним бюджетом

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку території Самбірського району

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

32.

Розробка документів по виконанню місцевого та державного бюджетів

З метою забезпечення обліку та звітності по виконанню бюджету

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

33.

Подання інформації про стан фінансування соціальних виплат по місцевому та державному бюджетах

З метою забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

До 01.01.2023
01.02.2023
01.03.2023
01.04.2023
01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023
01.09.2023
01.10.2023
01.11.2023
01.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

34.

Моніторинг місцевих засобів масової інформації щодо діяльності місцевих органів влади на території району

З метою висвітлення інформації щодо діяльності місцевих органів влади на офіційному вебсайті районної державної адміністрації

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
Н. Арабська

35.

Моніторинг проведення на території району мирних зібрань

З метою аналізу суспільно-політичної ситуації в районі

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
Н. Арабська

36.

Визначення ризикових сфер діяльності об’єктів внутрішнього аудиту

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.01.-31.12.2023

В.Турик
М. Гут

ІІ. Заходи на виконання актів законодавства (Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, державних, обласних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови обласної та районної державної адміністрації, рішень сесій обласної та районної рад, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю та підготовки відповідних звітів

1.

Виконання заходів щодо детінізації трудових відносин та легалізації виплати заробітної плати на території району

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17.06.2021 року № 507/0/5-21

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

2.

Проведення моніторингу здійснення закупівель в  районі

На виконання доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 31.07.2021  року № 11/0/6-20

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

3.

Проведення моніторингу виконання заходів щодо збереження лісів, раціонального використання лісових ресурсів на території району

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 18.10.2019 року № 1173/0/5-19. Посилення контролю за охороною та використанням лісів

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

4.

Узагальнення інформації щодо пошкоджених та зруйнованих об’єктів на території району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання доручення Львівської обласної військової адміністрації від 28.10.2022 року № 45/0/6‑22ВА «Про облік руйнувань внаслідок військових дій спричинених російською агресією»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.01.2023
15.01.2023
01.02.2023
15.02.2023
01.03.2023
15.03.2023
01.04.2023
15.04.2023
01.05.2023
15.05.2023
01.06.2023
15.06.2023
01.07.2023
15.07.2023
01.08.2023
15.08.2023
15.09.2023
01.10.2023
15.10.2023
01.11.2023
15.11.2023
01.12.2023
15.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

5.

Моніторинг результатів подвірного обстеження та обліку поголів’я сільськогосподарських тварин на території району

На виконання доручення Львівської обласної військовоїї адміністрації від 14.11.2022 року № 6/0/6-22ВА «Про ідентифікацію сільськогосподарських тварин»

До 15.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

6.

Моніторинг впровадження заходів задля забезпечення належними умовами проживання внутрішньо переміщених осіб на території району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання розпорядження від 19.07.2022 року № 195/0/5-22ВА «Про організацію роботи щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.01.2023
15.01.2023
01.02.2023
15.02.2023
01.03.2023
15.03.2023
01.04.2023
15.04.2023
01.05.2023
15.05.2023
01.06.2023
15.06.2023
01.07.2023
15.07.2023
01.08.2023
15.08.2023
01.09.2023
15.09.2023
01.10.2023
15.10.2023
01.11.2023
15.11.2023
01.12.2023
15.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

7.

Моніторинг підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до стабільної роботи в осінньо-зимовий період

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 26.05.2022 року № 63/0/5-22ВА

01.01.-31.12.2022

В. Вісьтак
Н. Пупа

9.

Підготовка плану завдання дорожніх служб на виконання робіт з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на території району

З метою ліквідації ямковості на автодорогах

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

10.

Підготовка моніторингу заборгованості з виплати заробітної плати суб’єктами господарювання на території району

З метою аналізу стану виплати заробітної плати

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

11.

Моніторинг проведення посівної кампанії в районі

З метою аналізу за збиранням урожаю сільськогосподарських культур

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

12.

Прийом документів від сільських, селищної, міських рад району для нарахування та виплата усіх видів допомог та житлових субсидій

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань підтримки малозабезпечених сімей шляхом призначення та виплати соціальних допомог, субсидій

01.01.-31.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

13.

Забезпечення державної політики з питань соціального захисту населення учасників АТО:
- направлення учасників АТО на психологічну реабілітацію

З метою забезпечення державної політики з питань соціального захисту населення учасників АТО

01.01.-31.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

14.

Здійснення своєчасного нарахування коштів для виплати компенсації на харчування. Підготовка документів для отримання посвідчень та санаторно-курортних путівок особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань підтримки громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

01.01.-31.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

15.

Забезпечення державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, видача посвідчень та довідок багатодітним сім’ям, запобігання та протидія домашньому насильству; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері на території району

З метою реалізації державної політики з питань підтримки сім’ї, запобігання та протидія домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми

01.01.-31.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

16.

Організація роботи по збору та видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей, які проживають на території району

На виконання Закону України «Про охорону дитинства»

01.01.-31.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

17.

Передача справ одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, накопичених за останні п’ять років до Пенсійного фонду України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 року № 1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України»

До 01.04.2023

В. Турик
О. Добрянська

18.

Моніторинг якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти Самбірського району

На виконання Закону України «Про освіту»

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

19.

Моніторинг стану харчоблоків та аналіз інформації про організацію харчування у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти і дошкільних підрозділах сільських, селищної, міських рад  Самбірського району

З метою організації належного харчування учнів

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

20.

Підготовка інформації та подання в Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації про мережу закладів освіти району у 2023-2024 навчальному році

З метою оптимізації мережі навчальних закладів

01.01.-31.08.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

21.

Здійснення роз’яснювальної роботи в закладах культури району щодо мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту

На виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

22.

Сприяння у створенні прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та здійснення нагляду за умовами проживання дітей в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу на території сільських та селищної рад

З метою покращення умов життя, розвитку та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

23.

Створення анкет щодо дітей, які підлягають усиновленню в районі

З метою соціального захисту дітей та покращення умов їх проживання

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

24.

Поновлення та подання до Державного департаменту з усиновлення  та захисту прав дитини і служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації інформації про дітей, які перебувають на централізованому та регіональному обліках з усиновлення

З метою влаштування дітей до сімейних форм виховання

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

25.

Збір інформації щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та подання узагальненої інформації в службу у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації

З метою соціального захисту прав та інтересів дітей

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

26.

Надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо виконання заходів у сфері цивільного захисту

З метою виконання Кодексу цивільного захисту України

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Кузьо

27.

Проведення роботи по оборонних питаннях, взаємодія із Самбірським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Здійснення заходів щодо оборони Самбірського району

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Кузьо

28.

Створення Коодинаційного штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності на території району

З метою забезпечення розгортання та організації роботи пунктів незламності на території Самбірського району

01.-31.01.2023

В. Вісьтак
А. Кузьо

29.

 Створення спільно з сільськими, селищною, міськими радами пунктів незламності на території району

У разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з припиненням (порушенням) роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання та усіх видів електронних комунікаційних послуг

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Кузьо

30.

Підготовка плану основних заходів цивільного захисту Самбірського району на 2023 рік

З метою запобігання надзвичайних ситуацій

До 01.03.2023

В. Вісьтак
А. Кузьо

31.

Моніторинг щодо надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру державного рівня з причиною хвороби коронавірусу COVID-2019 на території Самбірського району

З метою запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Кузьо

32.

Моніторинг водних об’єктів на території Самбірського району щодо запобігання підтоплення населених пунктів Самбірського району

З метою запобігання підтоплення населених пунктів району

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Кузьо

33.

Підготовка та видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в районі

На виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

34.

Збір та надання інформації щодо забезпечення доступу населення та суб’єктів господарювання до містобудівної документації району

На виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 року № 15

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

35.

Підготовка та видача паспортів прив’язки малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території району

Відповідно до Порядку розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

36.

Підготовка та видача вихідних даних для оформлення будівельних паспортів індивідуальним забудовникам на території району

На виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

37.

Підготовка і подання Самбірській районній раді та районній державній адміністрації доповідної записки про виконання районного бюджету за 2022 рік та І, ІІ, ІІІ квартали 2023 року

З метою розгляду виконання показників районного бюджету та подання при необхідності пропозицій щодо збільшення надходжень, раціонального використання бюджетних коштів

До 17.02.2023
18.04.2023
18.07.2023
18.10.2023

В. Турик
Н. Гошман

38.

Робота по уточненню районного бюджету на 2023 рік

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку території Самбірського району

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

39.

Підготовка та подання Самбірській районній державній адміністрації на затвердження бюджетний регламент щодо формування та затвердження районного бюджету та прогнозу районного бюджету на середньостроковий період

Відповідно до вимог наказу МФУ від 31.05.2019 року № 228

До 15.05.2023

В. Турик
Н. Гошман

40.

Підготовка проєктів рішень та проєктів розпоряджень щодо внесення змін до районного бюджету Самбірського району на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

41.

Складання та подання бюджету Самбірського району, план по мережі, штатах і контингентах і пояснювальної записки до нього на 2023 рік

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.02.-31.03.2023

В. Турик
Н. Гошман

42.

Аналіз та контроль по виконанню плану заходів щодо ліквідації дефіциту коштів з оплати праці бюджетних установ Самбірського району

На виконання доручення Львівської обласної державної адміністрації від 08.04. 2021 року № 13/0/6-21

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

43.

Моніторинг стану виконання бюджетів територіальних громад, підготовка матеріалів за результатами аналізу відповідних показників для розгляду їх на нарадах у департаменті фінансів і районної державної адміністрації

З метою належної підготовки матеріалів та інформацій на ZOOM-конференції, наради та колегії, які проводить департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

44.

Аналіз та контроль за станом контрольно-економічної роботи у фінансових органах територіальних громад Самбірського району

На виконання листа департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації від 12.07.2021 року № 12-1055/0/21

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

45.

Участь у перевірках бюджетних установах територіальних громад Самбірського району

На виконання листа департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації від 12.07.2021 року № 12-1055/0/21

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

46.

Проведення Моніторингу упорядкування архівних документів в районі та приймання справ управлінської документації на державне зберігання

На виконання наказу державної архівної служби України від 13 грудня 2018 року № 85

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
М. Павлішевська

47.

Прийняття на державне зберігання документів установ списку № 1 (згідно графіку)

Забезпечення правил роботи архівних установ України

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
М. Павлішевська

48.

Надання довідок, копій, виписок соціально-правового характеру за документами архіву

Для оформлення пенсій громадянам району

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
М. Павлішевська

49.

Визначення методів, методичних прийомів та процедур, які застосовуються під час проведення внутрішнього аудиту

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.01.-31.12.2023

В.Турик
М. Гут

50.

Проведення роботи щодо створення громадської ради при Самбірській районній державній адміністрації на 2023-2025 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996

До 27.04.2023

П. Грабський
Н. Арабська

ІІІ. Підсумки діяльності районної державної адміністрації (підготовка звітів)

1.

Підготовка місячної, квартальної та піврічної звітності з питань захисту прав дітей

З метою соціального захисту прав та законних інтересів дітей

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

2.

Підготовка звіту за формою ЖКГ-зима         З метою підготовки підприємств ЖКГ, об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду        

До 25.01.2023
25.02.2023
25.03.2023
25.04.2023
25.05.2023
25.06.2023
25.07.2023
25.08.2023
25.09.2023
25.10.2023
25.11.2023
25.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

3.

Складання та подання річного звіту за 2022 рік та квартальних звітів за 2023 рік про виконання місцевого та державного бюджетів в АС «Е-Звітність» ДКСУ

З метою забезпечення обліку та звітності по виконанню бюджету

До 10.01.2023
16.01.2023
10.04.2023
10.07.2023
10.10.2023

В. Турик
Н. Гошман

4.

Складання та подання річного звіту про виконання місцевого бюджету, звіту по мережі, штатах і контингентах і пояснювальної записки до звіту за 2022 рік

З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району

01.02.-31.03.2023

В. Турик
Н. Гошман

5.

Ведення бухгалтерського обліку, обліку матеріальних цінностей, грошових документів та їх списання відповідно до вимог чинного законодавства

З метою забезпечення обліку та звітності по виконанню бюджету

01.02.-31.03.2023

В. Турик
Н. Гошман

6.

Підготовка звіту про результати ЗНО-2023

З метою аналізу якості навчання

До 01.09.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

7.

Звітування про результати виконання аудиторських завдань

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.01.-31.12.2023

В.Турик
М. Гут

8.

Підготовка звіту про виконання плану роботи Самбірської районної державної адміністрації у І кварталі 2022 року та 2022 році

З метою виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.04.2020 року №79

01.-31.01.2023

В.Турик
В. Вісьтак
П. Грабський
О. Галюлько
В. Следзевич

ІV. Проведення перевірок, надання практичної допомоги

1.

Консультативна робота з органами місцевого самоврядування з питань планування та забудови територій району

На виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про регулювання містобудівної діяльності»

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
А. Шуркавський

2.

Організація роботи із соціальними працівниками сільських, селищної, міських рад району

З метою надання практичної допомоги в роботі

01.01.-31.12.2023

В.Турик
О.Добрянська

3.

Консультаційна, методична, організаційна допомога громадам району з питань впровадження проєктів за кошти державного та обласного бюджетів

З метою надання практичної допомоги в роботі

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

4.

Консультаційна допомога з питань проведення тендерних та допорогових закупівель на території району

З метою надання практичної допомоги в роботі

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

5.

Консультаційна допомога з питань підписання колективних договорів в районі

З метою надання практичної допомоги в роботі

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

6.

Консультаційна допомога з питань екології на території району

З метою надання практичної допомоги в роботі

01.01.-31.12.2023

В. Вісьтак
Н. Пупа

7.

Проведення лекцій, бесід, консультацій з питань попередження насильства в сім’ї відносно дітей на території району

Попередження насильства в сім’ях, які опинилися в складних життєвих умовах

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

8.

Висвітлення питань щодо захисту прав та інтересів дітей в засобах масової інформації

З метою захисту прав та інтересів дітей

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Д. Худзей

9.

Аналіз та контроль за станом контрольно-економічної роботи у фінансових органах територіальних громад району

На виконання листа департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації від 12.07.2021 року № 12-1055/0/21

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

10.

Участь у перевірках бюджетних установ сільських, селищної, міських рад Самбірського району

На виконання листа департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації від 12.07.2021 року № 12-1055/0/21

01.01.-31.12.2023

В. Турик
Н. Гошман

11.

Співпраця з громадськими організаціями, які функціонують на території району

З метою комунікації місцевих органів влади з громадськістю

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
Н. Арабська

12.

Надання консультацій сільським, селищному, міським головам керівникам установ району з упорядкування документів, складання номенклатур справ, інструкцій з діловодства, положення про архівні підрозділи, трудові архіви

Забезпечення правил роботи архівних установ України

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
М. Павлішевська

13.

Наради з керівниками трудових архівів органів місцевого самоврядування району з питань зберігання документів та правильності підготовки нормативно-правової бази

З метою надання практичної допомоги в роботі

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
М. Павлішевська

14.

Наради з секретарями місцевих рад району з питань оформлення та зберігання документів згідно з правилами роботи архівних установ України

З метою надання методичної допомоги та підготовка відомчого паспорту органу місцевого самоврядування щодо відкладення документів Національного архівного фонду

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
М. Павлішевська

15.

Організація навчання педагогічних працівників, які працюватимуть інструкторами на пробному та основному ЗНО в пунктах тестування

З метою якісного проведення ЗНО

01.02.-31.05.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

16.

Організація проведення наради з керівниками органів управління освіти територіальних громад з питання організованого завершення навчального 2022-2023 року

З метою підготовки завершення навчального року

15.05.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

17.

Перевірка готовності закладів освіти до опалювального періоду 2023-2024 років

З метою належного функціонування навчальних закладів у зимовий період

01.09.-31.10.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

18.

Підготовка запитів на отримання від структурних підрозділів та апарату Самбірської районної державної адміністрації звітних та оперативних даних, пояснювальних записок, інших матеріалів

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.01.-31.12.2023

В.Турик
М. Гут

19.

Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів

З метою проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів

01.01.-31.12.2023

В.Турик
М. Гут

V. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участі

1.

Підготовка виставки до Дня Конституції України, Дня Незалежності України та Дня працівника архівної установи України

З метою популяризація історії розвитку архівної справи в Україні

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
М. Павлішевська

2.

Висвітлення масових заходів, в яких бере участь керівництво районної державної адміністрації, на офіційному сайті районної державної адміністрації та на сторінці соціальної мережі Facebook

З метою інформування про проведені масові заходи

01.01.-31.12.2023

П. Грабський
Н. Арабська

3.

Участь у підготовці та проведенні заходів щодо відзначення Дня Соборності України

З метою відзначення чергової річниці соборності України

22.01.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

4.

Участь у підготовці та проведенні заходів на вшанування пам’яті Героїв Крут

З метою вшанування пам’яті загиблих під Крутами

29.01.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

5.

Участь у підготовці та проведенні заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

З метою шанобливого ставлення до учасників бойових дій на території інших держав

15.02.2023

В. Турик
О. Добрянська

6.

Участь у підготовці та проведенні заходів до Дня Героїв Небесної Сотні

Вшанування історичної пам’яті

20.02.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

7.

Участь у підготовці та проведенні заходів щодо відзначення річниці аварії на ЧАЕС

З метою вшанування пам’яті жертв та потерпілих від аварії на ЧАЕС

01.-30.04.2023

В. Турик
О. Добрянська

8.

Участь у заходах з підготовки та відзначення Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

З метою відзначення Дня пам’яті і примирення та перемоги над нацизмом

01.-09.05.2023

В. Турик
О. Добрянська

9.

Участь у заходах до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми

З метою попередження торгівлі людьми

30.07.2023

В. Турик
О. Добрянська

10.

Участь в організації заходів до відзначення 32 річниці Дня Незалежності України

З метою відзначення чергової річниці Незалежності України

21-24.08.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

11.

Участь в організації урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України

З метою вшанування Державних символів

21-23.08.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

12.

Участь у підготовці та проведенні заходів щодо відзначення Міжнародного дня осіб похилого віку та Дня ветерана

З метою привернення уваги до проблем осіб похилого віку та ветеранів

01.10.2023

В. Турик
О. Добрянська

13.

Участь у заходах до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми

З метою протидії торгівлі людьми

01.-31.10.2023

В. Турик
О. Добрянська

14.

Участь у заходах з нагоди Дня працівників освіти

Задля вшанування працівників освіти

01.10.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

15.

Участь у заходах з нагоди відзначення чергової річниці УПА, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України

З метою збереження історичної пам’яті та національно-патріотичного виховання молоді

14.10.2023

П. Грабський
О. Добрянська
Г. Квашеняк

16.

Участь у заходах на відзначення чергової річниці утворення ЗУНР

Виховання патріотичного духу української молоді

01.11.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

17.

Участь у підготовці та проведенні Міжнародної акції «16 днів проти насильства»

З метою попередження насильства в сім’ї

01.11.-31.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

19.

Участь в урочистостях з нагоди Дня працівника соціальної сфери

З метою приділення уваги працівникам соціальної сфери

03.11.2023

В. Турик
О. Добрянська

18.

Участь у заходах до Дня Гідності і Свободи

З метою вивчення сторінок історії

21.11.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

20.

Участь у заходах до дня пам’яті жертв Голодомору

З метою вшанування пам’яті тих, хто загинув під час голодомору, вивчення сторінок історії

28.11.2023

П. Грабський
Г. Квашеняк

21.

Участь у заходах щодо проведення Міжнародного дня осіб з інвалідністю

З метою дотримання прав людини і участь осіб з інвалідністю в житті суспільства

03.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

22.

Участь у заходах до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

З метою вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

14.12.2023

В. Турик
О. Добрянська

__________________________________________________

 


 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 56 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua