Самбірська

районна державна адміністрація

Загальна кількість запитів (в тому числі): 3

-електронною поштою:3

-іншими засобами (поштою, телефоном, факсом, особисто):0 

-від засобів масової інформації (журналістів):1

-від інших запитувачів: 2

-загальна кількість відмов у наданні інформації на запит: 1

-кількість відповідей протягом 1-5 робочих днів: 3

-кількість відповідей протягом 6-20 робочих днів: 0

 

Вид інформації:

-   інформація фінансового характеру: 2

-   інформація про товар (роботу, послугу): 1

-   правова інформація: 0

-   статистична інформація: 0 

 

Категорія запитувачів:

-фізичні особи: 2

-юридичні особи: 1

-об’єднання громадян без статусу юридичної особи: 0

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua