Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 28 » квітня 2022 року Самбір № 30

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік

На виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження голови Самбірської районної державної адміністрації від 19 квітня 2022 року № 23 «Про внесення змін до бюджетних призначень районного бюджету Самбірського району на 2022 рік»
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми Самбірської районної державної адміністрації на 2022 рік за КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», що додається.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Віктора Турика.


Голова Іван ІЛЬЧИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Самбірської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28 квітня 2022 року № ___
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1. 0200000 Самбірська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Самбірська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218240 0320 Заходи та роботи з територіальної оборони
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи національного спротиву», Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Самбірської районної ради від 17 лютого 2022 року № 173 «Про затвердження Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони на території Самбірського району на 2022 рік», розпорядження голови Самбірської районної державної адміністрації від 19 квітня 2022 року № 23 «Про внесення змін до бюджетних призначень районного бюджету Самбірського району на 2022 рік».
6. Мета бюджетної програми: Проведення заходів територіальної оборони на території Самбірського району.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.
N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.
(тис. грн.)
N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
0218240 0320 Завдання 1
Надання послуг із монтажу та налагодження системи охоронної сигналізації для підрозділу територіальної оборони 7,5 7,5
Завдання 2
Надання послуг із виготовлення та встановлення металевої решітки для дверей для підрозділу територіальної оборони 7,5 7,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.(тис. грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони на території Самбірського району на 2022 рік. 0218240 15,0 15,0
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього 15,00 15,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0218240 Завдання 1
Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони на території Самбірського району на 2022 рік.
Затрат
Обсяг витрат з надання послуг із монтажу та налагодження системи охоронної сигналізації, виготовлення та встановлення металевої решітки для дверей для підрозділу територіальної оборони грн. кошторис 15,0
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) Х х х
...
Інвестиційний проект 2
...
Усього
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної державної адміністрації __________
(підпис) І. І. Ільчишин
(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління районної державної адміністрації __________
(підпис) Н. М. Гошман
(ініціали та прізвище)

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 421 гість та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua