Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
« 19 » листопада 2021 року Самбір № 145
 
Про запровадження карантинного режиму по регульованому шкідливому організму раку картоплі та заходів боротьби з ним
На виконання статей 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», статей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ΙХ «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», наказу Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 716 «Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів», враховуючи подання Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області від 18 листопада 2021 року № 05-2-26/8084, з метою належного контролювання можливого поширення раку картоплі,вжиття ефективних заходів по його локалізації та ліквідації на території району, у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою району
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Запровадити карантинний режим по регульованому шкідливому організму раку картоплі з 19 листопада 2021 року на території Самбірського району, згідно з додатком.
2. Затвердити план заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму раку картоплі на території Самбірського району, що додається.
3. Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації (Н. Арабська) опублікувати дане розпорядження на сайті районної державної адміністрації.
4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Турківської районної державної адміністрації від 2 вересня 2009 року № 675 «Про запровадження карантинного режиму по регульованому шкідливому організму раку картоплі та заходи боротьби з нею».
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Василя Вісьтака.
 
 
Голова Іван ІЛЬЧИШИН
 

Додаток
до розпорядження голови районної державної адміністрації
від «19» листопада 2021 року №145

 

Список
власників присадибних ділянок Самбірського району, в яких виявлено регульований шкідливий організм – рак картоплі

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові власників

Площа, га

с. Верхнє Висоцьке

1

Матляк Василь Петрович

0,15

Разом

0,15

 

 

Головний спеціаліст відділу економіки, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління соціально-економічного розвитку районної державної адміністрації   Світлана Малецька

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «19» листопада 2021 року № 145

 

ПЛАН
заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму – раку картоплі на території Самбірського району


з/п

Назва заходів

Об’єм робіт

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Забезпечити проведення заходів з локалізації та ліквідації виявлених вогнищ раку картоплі за рахунок коштів землевласників і землекористувачів – фізичних осіб, а також за рахунок коштів місцевих бюджетів

На всій площ і виявлених вогнищ, зазначеній в додатку до розпорядження

Щорічно в період вегетації сільськогосподарських культур

Землевласники і землекористувачі – фізичні особи, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, зазначені в додатку до розпорядження

2

Моніторинг вогнищ раку картоплі. Щорічно проводити обстежувальні заходи, надавати прогноз поширення карантинного шкідника золотистої картопляної нематоди та інших карантинних шкідників. Надавати необхідну інформацію та рекомендації службам.

На всій площі виявлених вогнищ, зазначеній в додатку до розпорядження

Щорічно в період вегетації сільськогосподарських культур

Землевласники і землекористувачі – фізичні особи, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, зазначені в додатку до розпорядження
Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

3

Дотримання сівозміни, впровадження вирощування нематод та ракостійких сортів картоплі, впровадження протиракових сівозмін (вирощування бобових, багаторічних злакових трав, кукурудзи)

На всіх посівних площах

Щорічно в період вегетації сільськогосподарських культур

Землевласники і землекористувачі – фізичні особи, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, зазначені в додатку до розпорядження

4

Вивезення об’єктів регулювання з карантинної зони здійснювати після проведення фітосанітарного контролю у супроводі карантинного сертифіката

Вся кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони

Постійно

Землевласники і землекористувачі – фізичні особи, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, зазначені в додатку до розпорядження

5

Забезпечити видачу карантинних сертифікатів на об’єкти регулювання, які вивозяться з карантинної зони згідно з поданими суб’єктами господарювання заявами

На всю кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони

Згідно із законодавчими вимогами

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

6

Перевезення об’єктів регулювання з карантинної зони здійснювати лише при наявності карантинних сертифікатів

Вся кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони

Постійно

Транспортні організації, юридичні і фізичні особи, що надають послуги з перевезення вантажів

7

Забезпечити дотримання карантинних (фітосанітарних) заходів при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації об’єктів регулювання

Вся кількість об’єктів регулювання, що транспортуються, зберігаються, переробляються та реалізовуються

Постійно

Сільськогосподарські підприємства, юридичні і фізичні особи, що займаються заготівлею, зберіганням, вирощуванням, реалізацією та переробкою сільськогосподарської продукції

8

Обстеження посадок на виявлення карантинних організмів шляхом відбору ґрунтових проб, візуально

Згідно з плановими завданнями у визначені терміни

Щорічно в період вегетації сільськогосподарських культур

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

9

Сприяти державним фіто санітарним інспекторам у виконанні покладених на них функціональних обов’язків щодо контролю за проведенням карантинних (фітосанітарних) заходів з локалізації та ліквідації вогнищ раку картоплі

На всій площі виявлених вогнищ, зазначеній у додатку до розпорядження

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю)

Землевласники і землекористувачі – фізичні особи, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, зазначені в додатку до розпорядження

10

Відповідно до можливості передбачати кошти у місцевих бюджетах на затуплення нематодо та ракостійких сортів

Щороку, в межах кошторисних витрат

При формуванні бюджету на наступний рік

Органи місцевого самоврядування

11

Відповідно до можливості передбачити кошти на виготовлення друкованої продукції (листівки, буклети, календарі, плакати тощо) по збуднику раку картоплі та золотистої картопляної нематоди

Щороку, в межах кошторисних витрат

При складанні кошторису витрат

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

12

Посилити контроль за виконанням цього плану заходів у зонах з карантинним режимом по раку картоплі землевласниками та землекористувачами та фізичними особами, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції

На всій площі виявлених вогнищ, зазначеній у додатку до розпорядження

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю)

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

______________________________________________________

 

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua