Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
« 3 » листопада 2021 року Самбір № 140
 
 
Про забезпечення ефективного використання державних коштів
На виконання статей 2, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 9 вересня 2021 року № 833/0/5-21 «Про забезпечення ефективного використання державних коштів», з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання Самбірської районної державної адміністрації та довести їх до відома керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права Самбірської районної державної адміністрації (О. Добрянська, Н. Гошман, Д. Худзей, М. Павлішевська), що додаються.
2. Керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права Самбірської районної державної адміністрації розробити та затвердити відповідні заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, та здійснювати контроль за їх виконанням.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Віктора Турика.
 
 
Голова Іван ІЛЬЧИШИН
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «3» листопада 2021 року № 140

 

ЗАХОДИ
щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів , передбачених для утримання Самбірської районної державної адміністрації

 1. Оптимізація здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку.
 2. Припинення утворення без дозволу Кабінету Міністрів України нових бюджетних установ.
 3. Недопущення подання пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.
 4. Припинення підготовки проєктів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету.
 5. Припинення ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяг затверджених на цю мету бюджетних призначень.
 6. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
 7. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.
 8. Припинення використання бюджетних коштів (крім коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, власних доходів національних закладів культури) для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб.
 9. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.
 10. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням, а також впровадження пропозицій, що відображені у звіті про закордонні відрядження, у сфері діяльності відповідного органу.
 11. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.
 12. Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків.
 13. Забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

 

 

 


 

 

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua