Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
« 29 » жовтня 2021 року Самбір № 138
 
Про організацію та ведення військового обліку на території Самбірського району у 2021 році
На виконання статей 6, 13, 27, 33, 35, 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 33, 34, 35, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статей 17, 18, 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12 «Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку i за дотриманням ними встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами i організаціями на період мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації», розпорядження військового комісара Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 26 серпня 2021 року № 8404 та, враховуючи інформацію про стан військового обліку Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (надалі – Самбірський РТЦК та СП), з метою забезпечення організації військового обліку та бронювання на території Самбірського району у 2021 році
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Міським, селищному, сільським головам, керівникам підприємств, установ та організацій вжити заходів щодо недопущення порушень, які викладені в інформації Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку на території Самбірського району Львівської області у 2021 році, що додається.
2. Затвердити перелік заходів щодо покращення стану організації та ведення військового обліку підприємств, установ, організацій, які розташовані на території Самбірського району у 2021 році, що додається.
3. Створити комісію щодо перевірки стану військового обліку та бронювання на підприємствах, в установах і організаціях, територіальних громадах Самбірського району в 2021 році, та затвердити її склад, що додається.
4. Затвердити план звіряння облікових даних військовозобов’язаних та призовників Самбірського району, що додається.
5. Затвердити план перевірки стану ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників Самбірського району у 2021 році, що додається.
6. Затвердити завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку на території Самбірського району на 2021 рік, що додається.
7. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від підпорядкування та форм власності, навчальних закладів у повсякденній діяльності керуватись та бездоганно дотримуватись вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921.
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Самбірської районної державної адміністрації від 23 лютого 2021 року №15 «Про стан військового обліку на території Самбірського району Львівської області у 2021 році», розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 14 січня 2021 року № 7/01-04 «Про стан військового обліку на території Старосамбірського району Львівської області у 2021 році», розпорядження голови Турківської районної державної адміністрації від 12 січня 2021 року № 2 «Про стан військового обліку на території Турківського району Львівської області у 2021 році».
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Василя Вісьтака.
 
 
Голова Іван ІЛЬЧИШИН
 

Додаток 1
до розпорядження голови районної державної адміністрації
від «29» жовтня 2021 року № 138

 

ІНФОРМАЦІЯ
Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку на території Самбірського району Львівської області у 2021 році

Військово-облікова робота та бронювання військовозобов’язаних в органах державної влади, інших державних органах, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях району у 2021 році була організована і здійснювалася відповідно до керівних документів, розпорядження голови Самбірської районної державної адміністрації від 23 лютого 2021 року № 15 «Про стан військового обліку на території Самбірського району Львівської області у 2021році», розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 14 січня 2021 року № 7/01-04 «Про стан військового обліку на території Старосамбірського району Львівської області у 2021 році», розпорядження голови Турківської районної державної адміністрації від 12 січня 2021 року № 2 «Про стан військового обліку на території Турківського району Львівської області у 2021році». З метою покращення стану ведення військового обліку на території району у 2021 році Самбірською районною державною адміністрацією, керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, спільно з об'єднаним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки проведено комплекс заходів, направлених на належне ведення військового обліку та контролю за його станом.

Головною метою військово-облікової діяльності є спроможність якісного та своєчасного виконання завдань з мобілізації людських та транспортних ресурсів.

План звіряння облікових даних військовозобов’язаних і призовників, які перебувають на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських радах, підприємствах, установах організаціях Самбірського району з обліковими даними Самбірського РТЦК та СП і відділів Самбірського РТЦК та СП за 2021 рік виконано на 100%.

Основні недоліки, виявлені під час проведення звіряння:

 • не всі військовозобов’язані повідомляють кадрові органи, щодо змін сімейного стану та місця проживання;
 • неправильно заповнюється пункт «Придатність до військової служби» у розділі «Відомості про військовий облік»;
 • у КПО військовозобов’язаних зустрічаються розбіжності в графах освіти, місця роботи і посади, сімейного стану.

З метою забезпечення контролю за станом військового обліку та бронювання військовозобов'язаних та призовників на підприємствах, установах, організаціях, в органах місцевого самоврядування проведено перевірку стану військового обліку та бронювання в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах району:

- кількість підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, виконавчих органів міської, селищної та сільських рад, що:

підлягали перевірці стану військового обліку Самбірським РТЦК та СП станом на 01.08.2021 р. – 41;

перевірено – 41;

відсоток виконання плану – 100%

підлягали перевірці першим відділом Самбірського РТЦК та СП станом на 01.08.2021 р. – 31;

перевірено – 41;

відсоток виконання плану – 100%

підлягали перевірці другим відділом Самбірського РТЦК та СП станом на 01.08.2021 р. – 11;

перевірено – 11;

відсоток виконання плану – 100%

Загальні недоліки, виявлені під час проведення перевірок:

 • не у всіх військовозобов’язаних проведено заміну ОПК на тимчасові посвідчення;
 • в плани робіт відповідальних за ведення військового обліку не включено пункт, щодо проведення звірки облікових даних карток ф.П2 з іншими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;
 • роз’яснювальна робота щодо виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку не організована на належному рівні;
 • облік та зберігання документів військового обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад не в повній мірі організований та здійснюється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади;
 • відсутність планів роботи відповідальних за ведення військового обліку на рік та графіків звіряння облікових даних КПО призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, що перебувають на території відповідальності виконавчих органів;
 • не вносяться результати звіряння облікових даних КПО з обліковими даними особових карток призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;
 • відсутність актів на знищення КПО, термін зберігання яких минув;
 • об’єднаний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не інформується про всіх громадян, посадових осіб та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом.

За результатами проведених перевірок кожній із перевірених сільських (селищних, міських) рад, підприємств, установ, організацій були встановлені терміни на усунення недоліків, після закінчення яких кожною радою, підприємством, установою виконана письмова або усна доповідь про те, що виявлені недоліки під час проведених перевірок усунено.

Аналіз результатів проведених перевірок свідчить про те, що незважаючи на постійний контроль з боку голови районної державної адміністрації та начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, стан військового обліку у більшості об’єктів перевірки не повною мірою відповідає вимогам законів України, інших нормативно-правових актів, потребує додаткового контролю з боку посадових осіб районних державних адміністрацій.

На належному рівні організований військовий облік у перевірених: Рудківській міській раді (голова – Лозинський Іван Михайлович), Самбірський міськрайонний суд (голова суду – Галин Володимир Петрович), Самбірська міська рада (міський голова Гамар Юрій Петрович) ДП Самбірське лісове господарство (Ярема Ігор Іванович), ДП «Турківське лісове господарство» (директор – Барабаш Василь Михайлович, відповідальна за ведення військового обліку Сушицька Людмила Вікторівна); КНП «Турківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (головний лікар – Яцкуляк Микола Петрович, відповідальна за ведення військового обліку Самусь Наталія Ігорівна); ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство» де організований належний контроль за станом ведення введення військового обліку.

Загальний стан військового обліку оцінюється як «задовільно».

 

 

Головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи районної державної адміністрації   Іван Кілик

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «29» жовтня 2021 року № 138

 

ПЕРЕЛІК
заходів щодо покращення стану організації та ведення військового обліку підприємств, установ, організацій які розташовані на території Самбірського району у 2021 році

 1. Щодо забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних керівникам державних органів, виконавчими органами об’єднаних територіальних громад, установ, організацій.

1.1. Використовувати кожне прибуття призовників і військовозобов’язаних з особистих питань до органів місцевого самоврядування для звіряння їх облікових даних із даними, що містяться в картках первинного обліку. У разі відсутності у призовників і військовозобов’язаних військово-облікових документів скеровувати у РТЦК та СП за місцем реєстрації, для уточнення облікових даних та приведення їх військово-облікових документів у відповідність до вимог пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення).

 1. При необхідності внесення змін у військові квитки військовозобов’язаних (при зміні військово-облікових ознак) приймати їх під розписку та подавати до РТЦК та СП для внесення необхідних змін.

2.1. Розробити плани звірянь облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, де вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності об’єднаних територіальних громад, а також плани контролю за виконанням посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та здійснювати заходи звіряння і контролю відповідно до цих планів.

 1. Щодо забезпечення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних керівникам підприємств, установ та організацій:

3.1. Проаналізувати кваліфікаційні вимоги до посад на відповідність спеціальностям, визначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року № 711 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік». При наявності жінок, що працюють на таких посадах і мають відповідні спеціальності – скеровувати їх до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для взяття на військовий облік.

3.2. Встановити взаємодію із центрами комплектування та соціальної підтримки інших адміністративно-територіальних одиниць (за наявності в них на обліку військовозобов’язаних та призовників, що працюють в державному органі, підприємстві, установі, організації). Здійснювати їх письмове інформування про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку. В ході взаємодії уточнити строки та способи звіряння даних особових карток, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також порядок оповіщення призовників і військовозобов’язаних. Відряджати осіб, відповідальних за ведення військового обліку у визначені строки до центрів комплектування та соціальної підтримки для проведення звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх обліковими документами у районних (міських) об’єднаних центрах комплектування та соціальної підтримки.

 1. Центру надання адміністративних послуг Самбірської міської ради, Самбірському міському відділу державної реєстрації актів цивільного стану, голові медико-соціальної експертної комісії використовувати кожне прибуття призовників і військовозобов’язаних з особистих питань для звіряння їх військово-облікових документів. У разі відсутності у призовників і військовозобов’язаних військово-облікових документів скеровувати у РТЦК та СП за місцем реєстрації, для уточнення облікових даних та приведення їх військово-облікових документів у відповідність до вимог пункту 16 Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921(для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення).
 2. Керівникам навчальних закладів забезпечити відпрацювання особових карток на усіх призовників (військовозобов’язаних), що працюють та навчаються в навчальних закладах.
 3. Директору ВНЗ КЗ ЛОР «Самбірський медичний коледж», який здійснює підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями за три місяці до випуску подати до Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідний список (додаток № 10 ПКМУ № 921 від 7 грудня 2016 року).
 4. КНП Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня» під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомляти у триденний термін РТЦК та СП про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
 5. Військово-лікарській комісії проводити медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України.
 6. Щодо розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання військового обов’язку:

9.1. Начальнику Самбірського відділу ГУ Національної поліції відпрацювати дієву систему роботи щодо розшуку, затримання і доставки до Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Направляти списки таких громадян до державних органів, органів місцевого самоврядування, до яких прибувають громадяни для вирішення особистих питань і де здійснюється ідентифікація їх особи, – для виклику представників Національної поліції при прибутті таких осіб.

_______________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «29» жовтня 2021 року № 138

 

СКЛАД
комісії щодо перевірки стану військового обліку та бронювання на підприємствах, в установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування Самбірського району на 2021 рік

Вісьтак
Василь Іванович

-     заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії.

Члени комісії:

майор

Бугайчук
Михайло Васильович

-     заступник начальника, начальник мобілізаційного відділення Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

капітан

Витрикуш
Богдан Богданович

-     начальник відділення обліку мобілізаційної роботи – заступник начальника 1 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

майор

Іжик
Андрій Васильович

-     начальник відділення обліку мобілізаційної роботи – заступник начальника 2 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

лейтенант

Роман
Олеся Іванівна

-     офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи 1 відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

Чупінська
Марія Григорівна

-     головний спеціаліст відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації.

____________________________________________

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «29» жовтня 2021 року № 138

ПЛАН

звіряння облікових даних військовозобов’язаних та призовників Самбірського району

А. У виконавчих комітетах міських та сільських рад

№ з/п

Найменування підприємств, установ та організацій

Планові дати звірок на 2021 рік

Результати перевірок

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

кількість в/зоб. офіцерів

кількість в/зоб. сержантів і солдатів

кількість в/зоб. жінок

кількість призовників

1.

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Боринська селищна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Хирівська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

4.

Добромильська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. На підприємствах, в установах та організаціях

№ з/п

Найменування підприємств, установ та організацій

Планові дати звірок на 2021 рік

Результати перевірок

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

кількість в/зоб. офіцерів

кількість в/зоб. сержантів і солдатів

кількість в/зоб. жінок

кількість призовників

1.

Бабинська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

2.

Корницька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

3.

Містковицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

4.

Пинянська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

5.

Новокалинівський ОЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

6.

Гординянська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

7.

Корналовицький НВК СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

8.

Луківський НВК СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ваньковицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

10.

Чернихівська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

11.

Рудківська СЗШ І-ІІІ ст. ім.Володимира Жеребного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

12.

Конюшко-Тулиголівська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

13.

Підгайчиківська СЗШ І-ІІІст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

14.

Погірцівська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

15.

Сусолівська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

16.

Чайковицький НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

17.

Бісковицька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

18.

Боринська комунальна міська лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Боринський проф. ліцей

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

П’яновицька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21.

Викотівська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

22.

Баранівецький НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

23.

Берестянська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

24.

Верховецький НВК «СЗШ І-ІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

25.

Волебаранецька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

26.

Садковицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

27.

Вільшаницька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

28.

Монастирецька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

29.

Дублянська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

30.

Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. ім. Ігоря Добровольського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

31.

ЗСШ І-ІІ ст. с. Сусідовичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

32.

ЗСШ І-ІІ ст. с. Биличі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

33.

ЗСШ І-ІІ ст. с. Надиби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

34.

Чуквянська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

35.

Блажівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

36.

Звірська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

37.

Школа гімназія с. Ваньовичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

38.

Городищенський НВК «СЗШ І-ІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

39.

Вощанцівський НВК «СЗШ І-ІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

40.

Дубрівська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

41.

Кульчицький НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

42.

Школа-гімназія с. Михайлевичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

43.

Нагірненська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

44.

Новосілківський НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

45.

Орховицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

46.

Опорний заклад загальної середньої освіти ім. .І. Франка с. Ралівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

47.

Стрілковицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

48.

Хлопчицька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

49.

Вишнянська ЗОШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

50.

Новокалинівська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

КНП «Новокалинівський міський центр медико-санітарної допомоги»

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Відділ освіти Новокалинівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

Відділ культури Новокалинівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Рудківська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Рудківської міської ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Відділ освіти Рудківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Відділ культури Рудківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Ралівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ралівської сільської ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Відділ освіти Ралівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

Відділ культури Ралівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

Бісковицька сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

Відділ освіти Бісковицької сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Відділ культури Бісковицької сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бісковицької сільської ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Турківське дочірнє лісогосподарське під-ство ЛГП «Галсільліс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

67.

Либохірський ЗЗСО І-ІІІ ст. Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

Турківський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

Турківський ЗЗСО І-ІІІ ст. Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Явірський ЗЗСО І-ІІІ ст. Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

Ясеницький ЗЗСО І-ІІІ ст. Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

72.

Буковинський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

73.

Жукотинський ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

74.

Завадівська гімназія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

75.

Ісаївська гімназія Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

76.

Карпатська гімназія ім. Михайла Іваничка Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

77.

Нижньотурівський ЗЗСО І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

78.

Нижньояблунський ОЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

79.

Присліпська гімназія Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

80.

Радицький ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

81.

Риківська гімназія Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

82.

Розлуцька гімназія Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

83.

Сигловатський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

84.

Сянківська гімназія Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

85.

Турківська гімназія № 2 Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

86.

Шандровецька гімназія Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

87.

Шум’яцький ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

88.

Хащівський ЗЗСО І-ІІ ст. Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

89.

Яблунівський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

90.

Яворівський ЗЗСО І-ІІ ст. Боринської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

91.

Турківська гімназія № 1 ім. О. Ільницького Турківської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

92.

Старосамбірська сортодослідна станція

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

93.

ТОВ «СУКП» «Укрлісхолдінг» м. Добромиль

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

94.

ПрАТ «Старосамбірський кар’єр»

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

95.

ТзОВ «Чумак» с. Нижанковичі

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

Райспоживспілка м. Старий Самбір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

97.

ПрАТ «Гуманецький цегельний завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

98.

ТзОВ «Газ» м. Хирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

99.

ТзОВ «Старосамбірський ринок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

100.

ТЗОВ «М’ясні ресурси» с. Зоротовичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

101.

ТзОВ «Слохинівський цегельний завод» с. Слохині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

102.

ТОВ «АВТОМАТИК»

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «29» жовтня 2021 року № 138

ПЛАН

перевірки стану ведення військового обліку військовозобов’язаних
та призовників Самбірського району у 2021 році

А. У виконавчих комітетах міських та сільських рад

№ з/п

Найменування підприємств, установ та організацій

Планові дати перевірок на 2021 рік

Результати перевірок

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

кількість в/зоб. Офіцерів

кількість в/зоб.  сержантів і солдатів

кількість в/зоб. жінок

кількість призовників

1.

Хирівська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

2.

Добромильська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

3.

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Боринська селищна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. На підприємствах, в установах та організаціях

№ з/п

Найменування підприємств, установ та організацій

Планові дати перевірок на 2021рік

Результати перевірок

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

кількість в/зоб. офіцерів

кількість в/зоб. сержантів і солдатів

кількість в/зоб. жінок

кількість призовників

1.

Турківський професійний ліцей

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

КНП «Боринська районна лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

КНП «Турківська комунальна центральна районна лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4.

Турківське дочірне лісогосподарське підприємство ЛГП «Галсільліс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

5.

Старосамбірська сортодослідна станція

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ТОВ «СП» «Укрлісхолдінг» м. Добромиль

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ПрАТ «Старосамбірський кар’єр»

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ТзОВ «Чумак» с. Нижанковичі

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Райспоживспілка м. Старий Самбір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

10.

ПРАТ «Гуманецький цегельний завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

11.

ТзОВ «Західліспром» с. Бусовисько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

12.

ТЗОВ «Газ» м. Хирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13.

ТЗОВ «Старосамбірський ринок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

14.

ТЗОВ «М’ясні ресурси» с. Зоротовичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

15.

ТЗОВ «Слохинівський цегельний завод» с. Слохині.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

16.

Початкова школа № 2 м. Самбора

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Середня школа № 3 ім. Володимира Юричка м. Самбора

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Бабинська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

19.

Корницька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

20.

Містковицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

21.

Пинянська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

22.

Новокалинівський опорний заклад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

23.

Гординянська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

24.

Корналовицький НВК СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

25.

Новосілківський НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26.

Нагірненська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

27.

Опорний заклад загальної середньої освіти ім. І. Франка с. Ралівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

28.

Орховицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

29.

Стрілковицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30.

Хлопчицька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31.

Вишнянська ЗОШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

32.

Луківський НВК СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

33.

Ваньковицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

34.

Чернихівська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

35.

Рудківська СЗШ І-ІІІ ст. ім.Володимира Жеребного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

36.

Конюшко-Тулиголівська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

37.

Підгайчиківська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

38.

Погірцівська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

39.

Сусолівська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

40.

Чайковицький НВК «СЗШ І-ІІІ ст.ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

41.

Бісковицька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

42.

Викотівська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

43.

П’яновицька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

44.

Баранівецький НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

45.

Берестянська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

46.

Верховецький НВК «СЗШ І-ІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

47.

Волебаранецька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

48.

Садковицька СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

49.

Вільшаницька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

50.

Монастирецька СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

51.

Дублянська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

52.

Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. ім. Ігоря Добровольського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

53.

ЗСШ І-ІІ ст. с.Сусідовичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

54.

ЗСШ І-ІІ ст. с.Биличі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

55.

ЗСШ І-ІІ ст. с. Надиби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

56.

Чуквянська СЗШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

57.

Блажівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

58.

Звірська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

59.

Школа гімназія с. Ваньовичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

60.

Городищенський НВК «СЗШ І-ІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

61.

Вощанцівський НВК «СЗШ І-ІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

62.

Дубрівська СЗШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

63.

Кульчицький НВК «СЗШ І-ІІІ ст. ДНЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

64.

Школа-гімназія с. Михайлевичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

65.

ТОВ «Автоматик»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

                                         

_____________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «29» жовтня 2021 року № 138

 

ЗАВДАННЯ
з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території Самбірського району на 2021 рік


з/п

Найменування завдання

Строк проведення

Відповідальні за виконання

Відмітки про виконання

І. Організаційні заходи

1.

Організація роботи щодо ведення військового обліку і бронювання відповідно до планів

Протягом року

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, голови об’єднаних територіальних громад

 

2.

Контроль за веденням військового обліку і бронювання на території Самбірського району

За планом перевірок

Заступник голови районної державної адміністрації,

начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

3.

Контроль виконання громадянами та посадовими особами встановлених правил військового обліку

Протягом року

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, голови територіальних громад,

начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

4.

Проведення занять з відповідальними за ведення військового обліку і бронювання в органах місцевого самоврядування Самбірського району.

Для організації та проведення занять спланувати виділення коштів у необхідній кількості

13.12.2021р.

Заступник голови районної державної адміністрації,

начальник Районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

голови територіальних громад

 

5.

Проведення занять з відповідальними за ведення військового обліку і бронювання на підприємствах, в установах та організаціях Самбірського району з підвищення кваліфікації.

Для організації та проведення занять спланувати виділення коштів у необхідній кількості

13.12.2021р.

Заступник голови районної державної адміністрації,

начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

керівники підприємств, установ, організацій

 

6.

Проведення нарад з питань забезпечення функціонування системи військового обліку та його стану із заслуховуванням посадових осіб, які допустили порушення правил ведення військового обліку

26.12.2021 року

Голова районної державної адміністрації,

заступник голови районної державної адміністрації,

керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, голови територіальних громад

 

7.

Інформування РТЦК та СП про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військово-облікової роботи

У 7-денний термін

Керівники підприємств, установ, організацій, голови територіальних громад

 

ІІ. Заходи щодо військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1.

Взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання, тільки після їх взяття на військовий облік у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

Постійно

Виконавчі комітети територіальних громад

 

2.

Зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Постійно

Виконавчі комітети територіальних громад

 

3.

Виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік

Постійно

Виконавчі комітети територіальних громад

 

4.

Оповіщення на вимогу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до РТЦК та СП і забезпечення їх своєчасного прибуття

За розпорядженням районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Виконавчі комітети територіальних громад,

керівники держаних органів, підприємств, установ, організацій

 

5.

Постійна взаємодія з районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних

За планом

Виконавчі комітети територіальних громад

 

6.

Внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади

У 5- денний строк

Виконавчі комітети територіальних громад

 

7.

Надсилання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

Щомісяця до 5 числа

Виконавчі комітети територіальних громад

 

8.

Надсилання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних та мобілізаційних розпоряджень, що вилучені

Щомісяця до 5 числа

Виконавчі комітети територіальних громад

 

9.

Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності ОТГ, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу

За планом

Виконавчі комітети територіальних громад

 

10.

Звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними Районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені об’єднаним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки)

За планом звіряння

Виконавчі комітети територіальних громад

 

11.

Складення і подання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

до 1 грудня 2021

Виконавчі комітети територіальних громад,

керівники держаних органів, підприємств, установ, організацій

 

12.

Приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

Постійно

Виконавчі комітети територіальних громад

 

13.

Постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних Районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Постійно

Виконавчі комітети територіальних громад

 

14.

Інформування районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій, власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом

Постійно

Виконавчі комітети територіальних громад,

керівники держаних органів, підприємств, установ, організацій

 

15.

Повідомлення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів.

Щомісяця до 5 числа

Виконавчі комітети територіальних громад

 

16.

Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Постійно

Виконавчі комітети територіальних громад,

керівники держаних органів, підприємств, установ, організацій

 

17.

Перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та СЗР

Постійно

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

18.

Надсилання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу)

У 7-денний строк

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

19.

Оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і забезпечення їх своєчасного прибуття

За розпорядженням ОТЦК та СП

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

20.

Забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних

Постійно

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

21.

Взаємодія з районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних

Постійно

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

22.

Звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць

Щомісяця

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

23.

Проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в яких вони перебувають на військовому обліку

За планом (не рідше одного разу на рік)

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

24.

Внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади

У 5-денний строк

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

25.

Надсилання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних

Щомісяця до 5 числа

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

26.

Приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

Постійно

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

27.

Постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи

Постійно

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

28.

Здійснення досудових розслідувань стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку

За зверненням районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Начальник Самбірського відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області

 

29.

Здійснення розшуку, затримання та доставки до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку

За зверненням органів місцевого самоврядування, РТЦК та СП

Начальник Самбірського відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області

 

30.

Повідомлення після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану Районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про зміну їх прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті призовників і військовозобов’язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

У 7-денний строк

Керівники органів державної реєстрації актів цивільного стану

 

31.

Повідомлення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призовників і військовозобов’язаних, стосовно яких повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення

У 7-денний строк

Начальник органу досудового розслідування

 

32.

Повідомлення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призовників, стосовно яких кримінальні справи розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов’язаних, які набрали законної сили

У 7-денний строк

Голова суду

 

33.

Вилучення та надсилання до відповідних районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту

Постійно

Голова суду

 

34.

Повідомлення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами

У 7-денний строк

Голова медико-соціальної експертної комісії

 

35.

Під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомлення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні

У 3-денний строк

Керівники лікувальних закладів

 

ІІІ. Заходи щодо бронювання військовозобов’язаних

1.

Своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час

У 10-денний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

 

2.

Повідомлення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про бронювання військовозобов’язаних за посадами і зарахування на спеціальний облік

У 5-денний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Інформування районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про анулювання посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та на воєнний час

У 5-денний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

 

4.

Уточнення плану вручення посвідчень, списків уповноважених про вручення посвідчень

Щомісяця

Відповідальні за ведення військового обліку

 

5.

Повідомлення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період

до 25.12.2021

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи районної державної адміністрації,

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

6.

Уточнення плану заміщення військовозобов’язаних працівників, які підлягають призову за мобілізацією

26.12.2021

Відповідальні за ведення військового обліку

 

ІV. Звітність з питань військового обліку та бронювання

1.

Надсилання до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, та військовозобов’язаних, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями.

Щомісяця до 5 числа

Виконавчі комітети міських, селищної, сільських рад

 

2.

Надання інформації на запити з питань військового обліку та бронювання

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Складання та погодження у районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня (за формою згідно з додатком 4 до Постанови КМУ від 11.01.2018 року № 12)

до 25.12.2021

Відповідальні за ведення військового обліку

 

V. Виконання інших заходів

1.

Доведення до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій змін в законодавстві щодо військового обліку, військової служби та бронювання

Протягом року

Заступник голови районної державної адміністрації,

начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи районної державної адміністрації

 

2.

Проведення роз’яснювальної роботи з військовозобов’язаними працівниками щодо виконання правил військового обліку

Протягом року

Начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи районної державної адміністрації,

відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Виготовлення друкарським способом правил військового обліку і вивішування їх на видному місці у відповідних приміщеннях

Протягом року

Керівники державних органів, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємств, установ та організацій, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних

 

4.

Проведення звіряння особових карток працівників за формою № П-2 (П-2дс), особової картки державного службовця з обліковими даними Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Згідно плану затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації

Керівники підприємств, організацій, установ,

начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

5.

Складання та погодження у Самбірський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня (за формою згідно з додатком 4 до Постанови КМУ від 11.01.2018 року № 12)

до 20.12.2021

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

_____________________________________________________________________«___» ___________ 2021 року.


 

 

Канал не знайдено

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 886 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua