Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 14 » вересня 2021 року Самбір № 117

Про районну комісію з питань евакуації
На виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» та розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 24 лютого 2017 року № 131/0/5-17 «Про обласну комісію з питань евакуації», з метою організації належного управління евакуацією населення, матеріальних і культурних цінностей на території району
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Утворити районну комісію з питань евакуації та затвердити її склад, що додається.
2. Затвердити Положення про районну комісію з питань евакуації, що додається.
3. Районну комісію з питань евакуації (В. Вісьтак) та відділ з питань оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації (А. Кузьо) внести зміни до відповідної документації.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 6 квітня 2017 року № 158 «Про районну комісію з питань евакуації».
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова Іван ІЛЬЧИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «14» вересня 2021 року № 117

 

Склад
районної комісії з питань евакуації

Вісьтак
Василь Іванович

-   заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії;

Грабський
Павло Павлович

-   заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови комісії;

Лащ
Ірина Ігорівна

-   начальник відділу ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації, секретар комісії.

Члени комісії:

Група зв’язку та оповіщення

начальник групи

 

Руда
Марія Степанівна

-   начальник відділу документообігу, контролю та  розгляду звернень громадян районної державної адміністрації.

фахівці

 

Добровольський
Василь Миколайович

-   електромеханік електрозв’язку дільниці мережі доступу 313/10 м. Самбір Львівської філії акціонерного товариства «Укртелеком» (за згодою);

 

Чопик
Галина Петрівна

-   провідний спеціаліст відділу документообігу, контролю та розгляду звернень громадян районної державної адміністрації.

Група обліку та організації розміщення евакуйованого населення

начальник групи

 

Припін
Ярослав Михайлович

–    головний спеціаліст сектору з питань освіти, молоді та спорту відділу гуманітарної політики районної державної адміністрації.

фахівці

 

Б’єга
Наталія Мар’янівна

-   заступник начальника управління, начальник відділу з питань призначення державних соціальних допомог  управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

Група обліку та організації евакуації матеріальних і культурних цінностей

 

начальник групи

 

Юрчик
Петро Ярославович

-   завідувач сектору культури та туризму відділу гуманітарної політики районної державної адміністрації.

Фахівці

 

Павлішевська
Марія Вікторівна

-   начальник архівного відділу районної державної адміністрації.

Група транспортного забезпечення

начальник групи

 

Малецька
Світлана Михайлівна

-   головний спеціаліст відділу економіки, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління соціально-економічного розвитку районної державної адміністрації.

фахівці

 

Романяк
Іван Миколайович

-   директор ТзОВ «Самбірське АТП-14608» (за згодою).

Група медичного забезпечення

начальник групи

Кострицька
Алла Олександрівна

-   завідувач інформаційно-аналітичного відділення комунального некомерційного підприємства Самбірської міської ради та Самбірської районної ради «Самбірська центральна районна лікарня» (за згодою).

фахівці

Перун
Надія Богданівна

-   завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії, лікар-лаборант Самбірського міськрайонного відділу державної установи «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою).

Група матеріально-технічного забезпечення

начальник групи

 

Кокоць
Галина Петрівна

-   начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер районної державної адміністрації.

Фахівці

 

Левицька
Руслана Дмитрівна

-   провідний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації.

Група охорони публічного (громадського) порядку і безпеки дорожнього руху

начальник групи

Кілик
Сергій Богданович

-   заступник начальника з превентивної діяльності Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, майор поліції (за згодою).

Фахівці

Хомут
Микола Миколайович

-   начальник сектору кадрового забезпечення Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, майор поліції (за згодою).

       

___________________________________________

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «14» вересня 2021 року № 117

 

ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію з питань евакуації

 1. Районна комісія з питань евакуації є тимчасовим органом з евакуації районної державної адміністрації, одним із підрозділів управління процесом евакуації – комплексом заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей (далі – евакуація).
 2. Комісія з питань евакуації створюється розпорядженням голови районної державної адміністрації на базі районної державної адміністрації для планування, підготовки, організації та проведення евакуації населення, приймання і розміщення евакуйованого населення (далі – заходи з евакуації).
 3. Комісія з питань евакуації відповідає за організацію виконання заходів з евакуації, підзвітна і підконтрольна голові районної державної адміністрації.
 4. Комісія з питань евакуації керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.
 5. Комісія з питань евакуації здійснює:
  • керівництво роботою комісій з питань евакуації міських, селищної, сільських рад;
  • надання допомоги в організації вивезення (виведення) і розміщення евакуйованого населення у безпечних районах;
  • організацію взаємодії зі спеціалізованими службами цивільного захисту з питань всебічного забезпечення евакуйованого населення.
 6. Основними завданнями комісії з питань евакуації є:
  • планування, підготовка та організація проведення евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території району;
  • підготовка населення до проведення заходів з евакуації;
  • підготовка підпорядкованих органів з евакуації до виконання завдань;
  • організація оповіщення відповідних органів управління та населення про початок евакуації;
  • контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень;
  • визначення станцій, місць для посадки (висадки) населення;
  • визначення піших маршрутів і маршрутів руху транспортних засобів;
  • приймання евакуйованого населення та ведення його обліку;
  • контроль за розміщенням і життєзабезпеченням евакуйованого населення.
 7. Основними функціями комісії з питань евакуації є:

1) при плануванні та підготовці до проведення евакуації:

- вивчення можливих надзвичайних ситуацій та прогноз їх наслідків;

- організація та розроблення планів евакуації населення району;

- організація розроблення та погодження планів евакуації населення міських, селищної, сільських рад;

- визначення станцій, місць для посадки (висадки) населення, їх обладнання та підготовку, піших маршрутів і маршрутів руху транспортних засобів;

- визначення безпечних районів (місць) розміщення евакуйованого населення, подання пропозицій голові райдержадміністрації щодо їх закріплення та підготовки;

- планування у безпечних районах (місцях) приймання, розміщення, обліку евакуйованого населення та всебічного його життєзабезпечення;

- контроль за створенням підпорядкованих органів з евакуації, їх підготовкою та готовністю до виконання покладених на них завдань;

- організаційно-методичне керівництво підготовкою та перепідготовкою кадрів підпорядкованих органів з евакуації;

- організація підготовки населення до дій під час проведення заходів з евакуації;

- контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень;

- організація оповіщення органів управління та населення про початок евакуації;

- контроль за підготовкою пунктів управління щодо організації управління та зв’язку під час евакуації;

- організація інформаційного забезпечення;

- контроль за виконанням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх форм власності і способів господарювання, завдань щодо створення необхідних соціально-побутових умов для евакуйованого населення, забезпечення їх продуктами харчування і предметами першої необхідності;

- участь у розгляді і опрацюванні пропозицій щодо організації забезпечення заходів з евакуації, підготовки житла, медичних закладів, інших об’єктів;

- організація взаємодії з органами управління і силами цивільного захисту щодо організації і проведення заходів з евакуації.

2) при організації і проведенні евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

- визначення необхідності евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій;

- підготовка пропозицій голові районної державної адміністрації для прийняття рішення щодо проведення евакуації населення;

- контроль за оповіщенням населення про початок евакуації, його збором і формуванням колон;

- керівництво організацією та проведенням евакуації населення;

- контроль за діяльністю підпорядкованих органів з евакуації під час організації та проведення евакуації населення, координація їх діяльності;

- залучення керівних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, сил і засобів спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування до виконання заходів з евакуації;

- уточнення керівникам адміністративних територій (об’єктів) завдань щодо проведення заходів з евакуації;

 • уточнення безпечних районів (місць) розміщення евакуйованого населення, подання пропозицій голові районної державної адміністрації щодо їх закріплення та використання;
 • уточнення піших маршрутів, маршрутів руху транспортних засобів, станцій, місць для посадки (висадки) населення, їх обладнання та підготовки;
 • контроль за підготовкою, готовністю та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень, уточнення порядку їх використання;
 • контроль за організацією всебічного забезпечення заходів з евакуації;
 • підтримання постійного зв’язку з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування безпечних районів, інформування їх про хід евакуації;
 • контроль за організацією управління та зв’язку під час евакуації;

- організація інформаційного забезпечення населення.

3) при прийманні та розміщенні евакуйованого населення:

- організація та контроль за підготовкою безпечних районів (місць) розміщення евакуйованого населення;

- організація та контроль за підготовкою і обладнанням станцій, місць для висадки населення, піших маршрутів, маршрутів руху транспортних засобів і порядку їх подачі;

- контроль за підготовкою житла, медичних закладів, інших об’єктів у безпечних районах (місцях) розміщення евакуйованого населення;

- організація та контроль за прийманням, розміщенням, веденням обліку та життєзабезпеченням евакуйованого населення у безпечних районах (місцях);

- контроль за створенням необхідних соціально-побутових умов для евакуйованого населення, забезпечення їх продуктами харчування і предметами першої необхідності;

- контроль за розгортанням і діяльністю приймальних пунктів евакуації під час приймання та розміщення евакуйованого населення;

- організація інформаційного забезпечення.

 1. Комісія з питань евакуації має право:
 • приводити у готовність всі тимчасові органи з евакуації, необхідні сили і засоби та керувати їх діями під час проведення евакуації населення;
 • залучати до проведення заходів з евакуації органи управління, сили і засоби суб’єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форми власності;
 • доводити, в межах своєї компетенції, начальникам районних служб цивільного захисту, керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування завдання щодо виконання заходів з евакуації;
 • одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів статистики, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування матеріали і документи, необхідні для планування та організації заходів з евакуації;
 • відпрацьовувати та подавати голові Самбірської районної державної адміністрації пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення заходів з евакуації;
 • заслуховувати керівників органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення заходів з евакуації на території Самбірського району;
 • проводити перевірки стану готовності підпорядкованих тимчасових органів з евакуації та служб забезпечення до дій за призначенням;
 • приймати рішення в межах повноважень комісії з питань евакуації щодо проведення заходів з евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
 1. Склад комісії з питань евакуації визначається та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації з числа відповідальних працівників районної державної адміністрації та служб, які забезпечують заходи з евакуації. Чисельний склад комісії з питань евакуації залежить від обсягів покладених на неї завдань, можливих надзвичайних ситуацій, специфічних особливостей території району.
 2. Персональний склад керівництва комісії з питань евакуації уточняється раз на рік (з початку року).
 3. Головою комісії з питань евакуації призначається заступник голови районної державної адміністрації, який керує її роботою, відповідає за планування, організацію, проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення.
 4. Заступник голови комісії з питань евакуації керує її роботою за окремим дорученням голови комісії у разі його відсутності.
 5. Секретар комісії з питань евакуації забезпечує підготовку, скликання, проведення засідань комісії з питань евакуації і контроль за виконанням її рішень.
 6. Членами комісії з питань евакуації призначаються відповідальні працівники районної державної адміністрації та служб, які забезпечують заходи з евакуації.
 7. За необхідності та виходячи з характеру і складності питань, що вирішуються, до виконання завдань комісії з питань евакуації залучаються необхідні фахівці.
 8. При необхідності негайного проведення евакуації у складі комісії з питань евакуації створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про евакуацію.
 9. Комісія з питань евакуації при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, відомствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання незалежно від їх підпорядкування і форм власності, які розташовані на території району.
 10. Голова комісії з питань евакуації:
 • здійснює керівництво діяльністю комісії з питань евакуації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань та прийняті рішення, визначає ступінь відповідальності посадових осіб комісії з питань евакуації;
 • організовує діяльність комісії з питань евакуації, пов’язану з розробленням і здійсненням заходів з евакуації на відповідній території, скликає в установленому порядку наради з питань, що входять до її компетенції;
 • організовує розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення;
 • затверджує положення про підпорядковані органи з евакуації та функціональні обов’язки їх працівників;
 • керує підготовкою і перепідготовкою особового складу комісії з питань евакуації, інших підпорядкованих органів з евакуації;
 • видає в межах своїх повноважень розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма органами управління та суб’єктами господарювання;
 • заслуховує посадових осіб органів управління та суб’єктів господарювання з питань організації та проведення заходів з евакуації;
 • делегує свої повноваження на період відсутності своєму заступникові.
 1. Члени комісії з питань евакуації та фахівці, які залучаються до виконання завдань комісії з питань евакуації, забезпечуються міжміським телефонним і телеграфним зв’язком позачергово.
 2. Кошти на утримання комісії з питань евакуації не плануються. За членами комісії з питань евакуації на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи. Оплата праці під час проведення евакуації населення в умовах загрози для життя і здоров’я регулюється законодавством у кожному конкретному випадку.
 3. Транспортне забезпечення членів комісії з питань евакуації та фахівців, що залучаються до виконання завдань комісії з питань евакуації, здійснюється за рахунок структурних підрозділів та служб, які вони представляють або які їх залучають, а під час роботи в зоні надзвичайної ситуації – спеціально призначеним транспортом формувань, що виконують завдання з ліквідації її наслідків.
 4. Побутове забезпечення членів комісії з питань евакуації та залучених фахівців під час роботи в зоні надзвичайної ситуації здійснюється районною державною адміністрацією, яка знаходиться в межах цієї зони. На час виконання завдань з евакуації, якщо цього вимагають обставини, члени комісії з питань евакуації та залучені фахівці забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту за рахунок ДСНС України.

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua