Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 14 » вересня 2021 року Самбір № 116

Про створення комісії з обстеження будівель, у яких розміщені районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, на предмет відповідності вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
На виконання пункту 1 статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», абзацу другого частини четвертої статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи Рекомендації щодо визначення доступності для з осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівель, в яких розміщуються місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи від 24 березня 2021 року № 12816/0/1-21, розроблені Міністерством розвитку громад та територій України (далі – Рекомендації), розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 1 вересня 2021 року № 800/0/5-21 «Про створення комісії з обстеження будівель, у яких розміщені місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, на предмет відповідності вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення», з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, у яких розміщені районна державна адміністрація та її структурні підрозділи
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Створити комісію з обстеження будівель, у яких розміщені районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, на предмет відповідності вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – Комісія) та затвердити її склад, що додається.
2. Комісію (В. Вісьтак) провести обстеження будівель, у яких розміщені районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, на предмет відповідності вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням державних будівельних норм та Рекомендацій.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Василя Вісьтака.


Голова Іван ІЛЬЧИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від «14» вересня 2021 року № 116

 

Склад
комісії з обстеження будівель, у яких розміщені районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, на предмет відповідності вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Вісьтак
Василь Іванович

―  заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії;

Шуркавський
Андрій Миколайович

―  начальник відділу містобудування та архітектури Самбірської районної державної адміністрації, секретар комісії.

Члени комісії:

Гичка
Андрій Богданович

―  заступник голови Самбірської районної ради (за згодою);

Добрянська
Ольга Василівна

―  начальник управління соціальної захисту населення районної державної адміністрації;

Квашеняк
Ганна Юріївна

―  начальник Центру надання адміністративних послуг, цифрового розвитку та трансформації – адміністратор районної державної адміністрації;

Ярема
Надія Іванівна

―  голова громадської організації «Самбірська організація осіб з інвалідністю Львівської обласної асоціації Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» (за згодою).

__________________________________________

 


Пояснювальна записка

до проєкту розпорядження «Про створення комісії з обстеження будівель, у яких розміщені районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, на предмет відповідності вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»

Проєкт розпорядження розроблено на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 1 вересня 2021 року № 800/0/5-21 «Про створення комісії з обстеження будівель, у яких розміщені місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, на предмет відповідності вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».

Метою проєкту розпорядження є проведення обстеження будівель, у яких розміщені районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, на предмет відповідності вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

В даній сфері відносин діють такі нормативно-правові акти: Закон України «Про місцеві державні адміністрації», постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю».

Відповідно до законів України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом відсутня.

Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших затрат.

 

 

 

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua